معصومه ابراهیم پور همسر نوروزی در این مورد گفت:«آستوری، شباهت های عجیبی به هادی دارد؛ بی  حاشیه است، خانواده دارد، کاپیتان بود، در ۳۰ سالگی فوت کرد و حتی مثل هادی در خواب، از این دنیا رفت. به خدا قسم وقتی عکس های همسر آستوری را می بینم، شب ها خوابم نمی برد چون به یاد اتفاقات سال ۹۴ می افتم که چه عذابی کشیدیم. من حال و روز خانواده این بازیکن ایتالیایی را می فهمم.»