ماشین‌های پلیس، اورژانس و آتش نشانی به سرعت خود را به محل حادثه رسانده و تردد در این منطقه را محدود کرده‌اند.

تعدادی از مسافران یکی از این اتوبوس‌ها برای مدتی کوتاه به علت بسته شدن در اتوبوس، داخل آن حبس شده بودند.

شرکتی که هر دو اتوبوس به آن تعلق داشتند اعلام کرده این حادثه را تحت بررسی‌های بیشتر قرار خواهد داد.

به گفته مقامات محلی، ۱۴ مسافر در محل حادثه به علت جراحات جزیی تحت مداوا قرار گرفتند اما دو نفر از آنها برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش میرور، محل حادثه برای بررسی‌های بیشتر مسدود شده و هشدارهای ترافیکی به رانندگان در این مورد داده شده است.