هاآرتص گزارش داد، این سند که آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسرائیل آن را امضا کرده است شامل دو بخش از اسامی ابزارها و سامانه‌های ارتش اسرائیل است که برای محرمانه بودن آن تلاش می‌کند.

این سند که متعلق به وزارت جنگ اسرائیل است و در اینترنت منتشر شده، اطلاعات بسیار محرمانه‌ای را درباره توانایی‌های نظامی ارتش فاش می‌کند.

یک منبع در ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکی از سامانه‌های نظامی بسیار محرمانه است تا حدی که حتی نمی‌توان نامش را در شبکه‌های مخابراتی به دلیل حساس بودن آن آورد.

در این گزارش آمده است: سیستم نظامی دومی که فاش شده نیز بسیار محرمانه است و برای به کارانداختن تجهیزات استفاده می‌شود و فاش شدن آن به معنای فاش شدن اسرار زرادخانه ارتش اسرائیل و توانایی‌هایش است.

این روزنامه نوشت: بعد از انتشار این سند در اینترنت دستیابی به اطلاعات آن برای همگان ممکن شد.