دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی گزارش داد، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق با سلیم الجبوری، رئیس مجلس نمایندگان این کشور دیدار کرد.

 

بر اساس این گزارش، حکیم در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و چشم انداز انتخابات پیش رو را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد: رقابت انتخاباتی باید سالم و در فضایی مناسب و مملو از آرامش برگزار شود تا شهروندان عراقی بتوانند نمایندگان خود در پارلمان آینده را به خوبی انتخاب کنند.

 

وی تصریح کرد: باید از زمان باقی مانده از عمر مجلس نمایندگان به خوبی استفاده و قوانین مهمی وضع کرد.

 

رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین در ادامه بر ضرورت همکاری های میان مجلس و دولت تأکید کرد و  افزود: این همکاری ها سهم به سزایی در به نتیجه رساندن بسیاری از قوانین داشته است که از جمله آن می‌توان قانون بودجه را نام برد.