دکتر عبدالوحید فیاضی مشاور پژوهشی وزیر آموزش و پرورش به انواع اسناد در کشور اشاره کرد و گفت: برخی از اسناد فرادستی و به منزله راهبردی کلان برای توسعه یک دستگاه، یک وزارتخانه و یک سیستم هستند. برخی دیگر از اسناد نیز اجرایی و عملیاتی هستند که برای اجرا و ریل گذاری اموری که مربوط به وظیفه های سازمانی یک دستگاه است، طراحی می شوند.

وی افزود: البته در کشور ما هم نقشه راهی که به عنوان نقشه جامع علمی کشور است و همین طور سند تحول بنیادین یا سند ۲۰ ساله، به عنوان یک اسناد عالی و معتبر و راهبردی هستند.

وی در رابطه با چرایی اجرا نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: ما در کشوری هستیم که در حال حاضر در ابتدای راه توسعه قرار گرفته ایم. گاهی اوقات مدیران و دست اندرکاران اجرایی، برای مواجهه با اسناد کلان توانایی و وسعت نظر لازم را ندارند، آن وقت ممکن است فراخور ذهنی خودشان برخورد کنند و می گویند ما داریم سند و نقشه راه و آیین فرا دستی را اجرا می کنیم در حالیکه این تراوش ذهنی خودشان است و اصل سند نیست.

مشاور پژوهشی وزیر آموزش و پرورش شتابزدگی و یا کند حرکت کردن را از دیگر عوامل اجرا نشدن سند تحول بنیادین دانست و گفت: طی ۱۰ سال اخیر هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در سایر مراجعی که ذیربط بودند، اسناد جامع و خوبی طراحی شده اما برای اجرای آنها گاهی دچار شتابزدگی و بی میلی می‌شویم و یا کند حرکت می کنیم، این دو نقصی است که الان هم وجود دارد.

وی افزود: برخی ها می‌خواهند شتابزده اجرا کنند و برخی ها هم می بینند نباید شتابزده اجرا کنند و دست به کار دیگری می زنند و به زمان واگذار می کند و کار را خیلی دامنه دار می کنند. به وضوح می بینیم سند پنج ساله‌ای که باید اجرا شود اما برنامه پنج ساله تمام می شود و حتی آیین نامه های مرتبط با آن نوشته نمی‌شود.

فیاضی تاکید کرد: نه این کندی و نه آن سرعت شتابزدگی قابل قبول است. هر دو تهدیدی است که دستگاه های اجرایی و مدیران مجری را در اجرای سیاست های بالادستی ناکام می کند.

وی در رابطه با سند تحول بنیادین اظهار کرد: این سند از سال های گذشته آغاز شده بود، منتها بخاطر شتاب زدگی گذشته در دولت جدید متوقف شد. در طول یکسال گذشته اتفاقاتی دارد می افتد و شورای عالی آموزش و پرورش هم ورود کرده تا با رد سند ۲۰۳۰ که سابقا مطرح بود و مذموم، این سند در حال شکل گیری است.

مشاور پژوهشی وزیر آموزش و پرورش به تبعات ناشی از اجرا نشدن سند تحول بنیادین اشاره و عنوان کرد: هر وقت مجریان و دست اندرکاران و هیئت حاکمه ای که در سیستم آموزش و پرورش هستند و دارند مدیریت می کند از اجرای سند غفلت می کنند و به درستی یا به هنگام اجرا نکنند، دچار روزمرگی مفرط و حرکت نکردن در ریل توسعه آینده و ماندن در شرایط گذشته می شوند که تهدیدی جدی است.

وی متذکر شد: هنوز هم از این مخاطره بیرون نرفتیم و زمانی می توانیم از مخاطرات و دغدغه های امروز رهایی پیدا کنیم که در ریل حرکت رو به توسعه و رو به جلویی که سندهای بالادستی و مخصوصا سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت برای ما ریل گذاری کرده حرکت کنیم. اگر چنانچه این کار متوقف شود یا با بی رغبتی و غفلت مواجه شود، قطعا آینده درستی نخواهیم داشت.