نکته جالب توجه آمار و ارقام نیمه نخست است که در نوع خود و در این سطح از رقابت ها شگفت انگیز و باورنکردنی است. تیم برانکو صاحب همه چیز بود و موفق شد با اقتدا برنده ۴۵ دقیقه ابتدایی شود.

تعداد شوت: پرسپولیس ۷-۰ الوصل

شوت داخل چارچوب: پرسپولیس ۳-۰ الوصل

پاس: پرسپولیس ۲۵۰-۱۱۳ الوصل

درصد مالکیت: پرسپولیس ۶۹-۳۱ الوصل

DXiCliOVQAEYXXF