تیم فوتبال الوصل امارات با ترکیب یوسف الزابی، احمد عیسی، عبدالله جاسم، عبدالله صالح، فارس، علی الانصاری، حمید عباس، البلوشی، آنتونی کاسرس، علی صالح و خلیل خامس به دیدار پرسپولیس خواهد رفت.

این دیدار از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه آغاز می شود.