محمود واعظی با بیان اینکه رئیس جمهور در جملات قبل از فراز مورد بحث آشکارا به تلاش دشمنان نظام برای صدمه به امید و اعتماد مردم اشاره کرده اند گفت: بسیار روشن است که در جملات بعدی هم منظور ایشان دولت به معنای اعم و حاکمیتی آن و منظورشان از مخالفان ، دشمنان و بدخواهان نظام است.

وی ادامه داد: کنترل و حفظ تورم تک رقمی طبعا نه فقط موفقیت دولت به معنای دستگاه اجرایی ، که دستاورد بزرگ نظام، آن هم بعد از ۲۶ سال تورم دو رقمی است . آقای رئیس جمهور هم با اشاره به همین موضوع تاکید داشتند که دشمنان نظام و مردم با نادیده گرفتن اینگونه دستاوردهای بزرگ که علیرغم بدخواهی های خارجی و داخلی به دست آمده، می خواهند مردم را نا امید کرده و اعتماد آنها به کارآمدی نظام و دولت را کاهش دهند .

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تفکیک دو موضوع مخالفت و نقادی، بیان داشت: انتقاد به سیاست ها و تصمیمات دولت با مخالفت با موجودیت دولت به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام متفاوت است. انتقاد به روش ها و تصمیمات به اصلاح و بهبود وضع موجود منجر می شود اما مخالفت با هدف زمینگیر کردن دولت و رها شدن امور مردم و نا امید کردن مردم از آینده کشور و نظام انجام می شود که بی تردید مورد پسند هیچ کدام از جریان ها و گروهها و طیف های سیاسی درون نظام نیست .

واعظی با اظهار تاسف از اینکه &#۳۹;عده ای به قیمت نا امید ساختن مردم ، نادیده انگاری دستاوردها و القای نا کارآمدی نظام به مخالفت سیاسی و فضا سازی های کاذب رسانه ای روی آورده اند&#۳۹; ، افزود: هم آقای رئیس جمهور و هم سایر اعضای دولت بارها در طول این سالها تاکید کرده اند که دولت یازدهم ودوازدهم ، دولت همه جریانها و گروه های سیاسی و همه طیف ها بوده و هست . این دولت همواره از نقد دلسوزانه همه جریان های سیاسی استقبال کرده و نقادی را گامی راهگشا در راستای اعتلای کشور دانسته است .

وی در پایان به هجمه های اخیر صورت گرفته به رئیس جمهور در موضوع لزوم طرح نقد در جامعه اسلامی خاطر نشان کرد: رئیس جمهوری که برای حمایت از نقادی و پذیرفته شدن گفتمان نقادانه در ساختار حاکمیت حاضر است این همه هزینه بدهد وهجمه ها را به جان بخرد، قاعدتا حساب منتقدان را با مخالفان و دشمنان نظام و دولت یکی نمی داند.