روزنامه "دویچه ویرتشافتز ووخه" آلمان نوشت، "ترزا می"، نخست وزیر انگلیس می خواهد از این مسئله جلوگیری کند که سیستم مالی کشورش بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هنوز بر اساس قوانین و قواعد بروکسل کار کند.

ترزا می در مصاحبه‌ای با بی بی سی اعلام کرد که انگلیس نباید بعد از خروج در نقش یک اجرا کننده بی تفاوت قواعد اروپایی عمل کند. گذشته از آن صنعت مالی ما بسیار مهم است. بنابراین این طور نمی تواند باشد که اتحادیه اروپا برای کنترل بخش های مهم سیستم مالی انگلیس تصمیم گیرنده باشد.

اخیرا رسانه های غربی از بالا گرفتن اختلافات بین بروکسل و لندن در مذاکرات برگزیت خبر می دهند.

"میشل بارنیر" مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا درباره برگزیت اخیرا طرح پیش نویسی را برای برگزیت ارائه داده و بر لزوم افزایش سرعت در مذاکرات در این باره تاکید کرد.

در اواخر ماه مارس سال ۲۰۱۹ انگلیس از اتحادیه اروپا خارج می شود. به اعتقاد بارنیر مذاکرات در این باره باید در پاییز نهایی شود.

ترزا می، نخست وزیر انگلیس همچنین اولین پیش نویس قرارداد برگزیت که از طرف بارنیز ارائه شده است را رد کرده و با آن مخالفت کرده است.

نخست وزیر انگلیس تاکید کرد که این طرح پیشنهادی کمیسیون اروپایی اگر اجرایی شود اقتصاد آزاد انگلیس را تضعیف کرده و یکپارچگی قانون اساسی کشور ما را به خطر می اندازد.

لندن خواهان توافقی با اتحادیه اروپا است که بر اساس آن انگلیس کنترل قوانین، مرزها و امور مالی خود را شخصا در دست داشته باشد.

"ترزا می"، نخست وزیر انگلیس در مصاحبه با روزنامه آلمانی دی ولت هم بر این مسئله تاکید کرد که هیچ همه پرسی دیگری درباره برگزیت در کشورش وجود نخواهد داشت.

وی همچنین  در سخنرانی اخیر خود درباره برگزیت هم اعلام کرد که کشورش می خواهد بازار داخلی اروپا و اتحادیه گمرکی را ترک کند.