قیمت اجزای مرغ در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: