بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران،‌ در تاریخ ۱۳ اسفند ماه جاری، میزان پیک مصرف برق کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۴۰۸۰ مگاوات افزایش داشته است.

پیک مصرف شبانگاهی برق که در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته ۳۰ هزار و ۷۸۳ مگاوات بوده است، در ۱۳ اسفندماه سال جاری با ۴۰۸۰ مگاوات افزایش به ۳۴ هزار و ۸۶۳ مگاوات رسیده است.

بر پایه این گزارش، مبادلات برق با کشورهای همسایه نیز در ۱۳ اسفند ماه جاری ۱۲۵۱ مگاوات گزارش شده است. میزان صادرات برق به کشورهای همسایه ۹۹۹ و میزان واردات برق از همسایگان نیز ۲۵۲ مگاوات بوده است.

لازم به یادآوری است، میزان ذخیره برق نیروگاه های کشور در شامگاه ۱۳ اسفند ماه جاری ۳ هزار و ۴۵۹ مگاوات و میزان مصرف برق صنایع نیز در مدت زمان ذکر شده ۴ هزارو ۲۴۱ مگاوات به ثبت رسیده است.