خبرگزاری فرانسه گزارش داد، نهاد مذکور در نامه‌ای به دولت و وزرای دارایی، دادگستری و کشاورزی، اسامی وزرا و رهبران حزب منحل شده بعث را که برخی از آن‌ها زندانی، برخی مُرده و برخی اعدام شده‌اند به همراه اسامی زنان، فرزندان، نوادگان و نزدیکان درجه دو آن‌ها آورده است.

در این نامه این نهاد خواهان مصادره املاک این افراد شده است.

از جمله رهبرانی که نامشان در این لیست قرار دارد علی حسن المجید، پسرعموی صدام که در سال ۲۰۱۰ اعدام شد و برزان ابراهیم الحسن التکریتی هستند که او هم در سال ۲۰۰۷ اعدام شد.

این لیست همچنین شامل نام طه یاسین رمضان، معاون صدام که سال ۲۰۰۷ اعدام شد و عبدالحمید محمود است که سال ۲۰۱۲ اعدام شد.

در این لیست نام طارق عزیز نیز که در سال ۲۰۱۵ درگذشت، دیده می‌شود.

پسر طارق عزیز ضمن محکوم کردن این اقدام، گفت: این اقدام با هدف به دست آوردن آرا با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی صورت می‌گیرد.

وی مدعی شد که منزل پدرش در بغداد از سوی عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق مصادره شده است.