هفته گذشته طرح تحقیق و تفحص ‌از عملکرد مالی موسسه همشهری بین سال های ۸۴ تا ۹۶ ‌با ۱۰ رای موافق، دو رای ممتنع و سه رای مخالف به ‌تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.‌

محسن هاشمی در گفت و گو با پایگاه خبری «انتخاب»، در خصوص رای منفی ‌سه نفر از اعضای شورا با این طرح گفت: علت این ‌مخالفت، حمایت از عملکرد مالی موسسه همشهری در ۱۲ ‌سال اخیر نیست؛ واقعیت آن است که تجربه نشان داده ‌است که تصویب چنین طرح هایی بیشتر جنبه تبلیغاتی ‌دارد تا اثرگذاری عملی.‌

او ادامه داد: نظر مخالفان طرح این بود که از آنجا ‌که دکتر نجفی شهردار تهران و آقای حاجی مدیرمسئول روزنامه ‌همشهری در حال حاضر کاملا با شورای شهر هماهنگ و ‌همسو هستند، پس مشکلی از بابت ارائه اطلاعات به ‌اعضای شورای شهر وجود ندارد و خود این عزیزان قطعا ‌همکاری لازم را با شورا خواهند داشت.‌

رییس شورای شهر تهران افزود: در این شرایط، نیازی به طرح تحقیق و ‌تفحص احساس نمی شد چراکه در هر زمان اعضای شورای ‌شهر می توانستند به اسناد و اطلاعاتی که لازم می ‌دیدند دست یابند.‌

محسن هاشمی ادامه داد: تجربه نیز نشان داده طرح های ‌اینچنینی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند و پس از تصویب، ‌معمولا اتفاق و حرکت موثری در این راستا انجام نمی ‌شود؛ وگرنه رای منفی هیچ یک از اعضا به معنای دفاع ‌از عملکرد موسسه مذکور در سال های ۸۴ تا ۹۶ یعنی ‌در دوره شهرداری پیشین نیست.‌