فرید براتی سده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به محتوای « آیین نامه مدیریت مورد» گفت: در این آیین نامه وضعیت معتادان از نظر اشتغال و حرفه آموزی، شرکت در برنامه‌های درمان، بازتوانی و کاهش آسیب از قبیل درمان‌های دارویی، جلسات مشاوره‌ای، آموزشی و  شرکت در جلسات گروه‌های خودیاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

وی در ادامه مراجعه به مراکز درمانی در دوره‌های زمانی مشخص و اخذ گواهی سلامت و تسلیم آن به نماینده مقام قضایی را از دیگر بندهای این آیین نامه عنوان کرد و افزود: گذراندن دوره یا دوره‌های مهارت آموزی و انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی نیز در این آیین نامه گنجانده شده اند.

 

براتی سده با تاکید بر اینکه در صورت تامین اعتبار این آیین نامه، سازمان بهزیستی آن را هرچه سریعتر اجرایی خواهد کرد، تصریح کرد: این آیین نامه ابتدا در استان‌های پرجمعیت‌تر مانند تهران، البرز، قم، فارس و ... اجرا خواهد شد.

 

معاون توسعه پیشگری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه از فعالیت «مراکز توانمند سازی» معتادان برای آموزش اشتغال و مهارت های شغلی خبر داد و گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی به عنوان یکی از متولیان رسیدگی به آسیب اجتماعی اعتیاد تنها مدیریت آن را- و نه همه چیز دیگر- را پذیرفته است. بنابراین دستگاه‌های دیگر نیز باید با سازمان بهزیستی هماهنگ شوند و وظایف‌شان را انجام دهند.

 

براتی در ادامه اظهار کرد: دستگاه‌هایی مانند قوه قضاییه، ناجا، شورای هماهنگی استان‌ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت کشور، شورای اجتماعی و حتی کمیته امداد برای حمایت از خانواده افراد معتاد در این حوزه دخیل هستند اما به نظر می‌رسد بخش اعظمی از این کار بر دوش سازمان بهزیستی افتاده است و همه از سازمان بهزیستی انتظاراتی دارند این درحالیست که ما به تازگی مسئولیت برخی از حوزه ها را در این زمینه برعهده گرفته و تا جایی که توانسته‌ایم در آن فعالیت کرده ایم.

 

وی با تاکید بر ضرورت توان افزایی و هماهنگی همه دستگاه‌های متولی حوزه اعتیاد تصریح کرد: هرکدام از دستگاه های متولی این حوزه بودجه هایی را در اختیار دارند، اما اگر قرار است سازمان بهزیستی این مسئولیت را داشته باشد بهتر است این بودجه پراکنده نیز به شکل تجمیع شده در اختیار بهزیستی قرار بگیرد.