خبرگزاری فرانسه گزارش داد؛ آندره کیسکای، رئیس جمهور اسلواکی روز یکشنبه خواهان تغییر اساسی دولت و یا برگزاری انتخابات پیش از موعد در کشور شد.

پس از قتل یک خبرنگار که درباره پرونده‌های فساد احتمالی که در آن­ مسئولان سیاسی اسلواکی و مافیای ایتالیایی دخالت داشتند ­تحقیق می‌کرد رئیس جمهور اسلواکی خواهان تغییر ریشه‌ای و یا برگزاری انتخابات پیش از موعد در کشور شد.

وی در بیانیه‌ای تلویزیونی که به قتل این خبرنگار اختصاص داشت بر ضرورت اجرای یکی از این دو راه حل تاکید کرد.

قتل این خبرنگار و نامزدش که با شلیک دو گلوله در منزلشان روی داد مردم اسلواکی را بهت زده کرد و­ بحث و گفتگو در خصوص مسئله آزادی مطبوعات و فساد را هم در کشور و هم در اروپا­ موجب شد.

این خبرنگار­ در شرف انتشار مقاله‌ای در خصوص روابط احتمالی بین­ سیاستمداران اسلواکی و تاجران ایتالیایی مظنون در ارتباط با مافیای منطقه کالابرز و گروه مافیایی اندرانگتا بود که به قتل رسید.

هزاران تظاهر کننده­ از جمله ۲۵ هزار نفر در براتیسلاوا جمعه شب علیه فساد سازمان دهی شده در اسلواکی و خارج از این کشور تظاهرات کردند.