سعید پاژخ بازیکن سابق استقلال و ماشین سازی که چندی قبل برنامه نود آیتمی از وضعیت نامناسب او بعد از بیماری پخش کرد همچنان شرایط خوبی ندارد.

در آن زمان برخی اهالی فوتبال برای تامین هزینه های درمان پاژخ اعلام آمادگی کردند و این مراحل سپری شد اما پزشکان امروز به دلیل پیشرفت بیماری و شرایط جسمانی نامناسب این بازیکن سابق فوتبال مجبور شدند یکی از پاهای او را قطع کنند.