سیدمحمد بطحائی در سومین نشست فصلی ستاد همکاریها در جمع مدیران و معاونین وزارتخانه و حوزه های علمیه با بیان اینکه تنظیم این دو مولفه می طلبد که ما مسیرها و روش‌های جدید را برای رسیدن به نقطه مطلوب پیدا و استفاده کنیم، عنوان کرد: برنامه‌هایی که در دولت دوازدهم دنبال خواهیم کرد در دو دسته تقسیم بندی می‌شود، بخش نخست ناظر بر تحولاتی است که در متن برنامه ها و محتوای آموزشی باید رخ دهد که خوشبختانه سند تحول بنیادین به طور عملیاتی مسیر را روشن کرده و فرصت ارزشمندی است که ما را از مرحله طراحی جدید مستغنی می کند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ویژگی‌های الگوی زندگی ایرانی اسلامی در سند ذکر شده و باید دانش آموزان را به گونه‌ای تربیت کرد که با مناسبات و شرایط بیرون مدرسه مطابقت داشته باشد اظهارکرد: این مهم می‌تواند مدارس را با نشاط کند و انگیزه ها را بالا ببرد.

بطحایی افزود: بخش دوم برنامه‌ها در حوزه تغییر روش و مدیریت در آموزش و پرورش است، روشی که تا امروز اداره کرده‌ایم امکان ادامه دادن درآینده را ندارد و باید روشهای جدید را بکار گیریم، امروز ۷۰ درصد نیروی انسانی ما مدرک لیسانس و بالاتر دارند و میانگین خدمت ۲۳ سال است، لذا پتانسیل عظیمی در اختیار داریم که باید از آن به نحو احسن استفاده کنیم.

رئیس ستاد همکاری ها با بیان اینکه نظام آموزشی ما به شدت در وظایف حاکمیتی و تصدی گری متمرکز است گفت: مقرراتی داریم که ذره‌ای انعطاف ندارند و به عبارتی درجه پیچیدگی و رسمیت سازمان ما بسیار زیاد است.

بطحایی تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه در امر پژوهش و تربیت دینی دانش آموزان از طریق تقویت ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش، یکی از برنامه‌های قابل اجرا در وزارت آموزش و پرورش است که دولت نیز نسبت به آن اهتمام ویژه ای دارد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی تاکید کرد: ارتقاء کمی و کیفی مراکز مشاوره برای حضور مؤثر مدارس در فرآیند مصون سازی دانش آموزان و خانواده ها و پیشگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی در دوره ها و پایه های مختلف تحصیلی با همکاری سازمان ها، نهادها و حوزه های علمیه مدنظر وزارتخانه است.

رئیس ستاد همکاری ها، توسعۀ مشارکت با معلمان، حوزه های علمیه و دانشگاه‌ها در تدوین برنامۀ درسی و بهره گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی را نیز متذکر شد و اظهارکرد:  تقویت تعامل و مشارکت  با انجمن های علمی آموزشی، تشکل های صنفی و حرفه ای معلمان و نهادهای فرهنگی، اجتماعی؛ خصوصا حوزه های علمیه  مورد توجه جدی است.