طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ارتقای نظام مالی کشور، طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از جمله دستورهای کارهای مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) خواهد بود.

نمایندگان همچنین در ادامه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را در دستور کار دارند.

سوال محمود صادقی نماینده تهران به همراه ۱۵ نماینده از وزیر کشور از دیگر دستور کارهای جلسه علنی مجلس خواهد بود.