رضا خیامیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر فوق افزود: این مذاکرات با شرکت‌های فرانسوی و نروژی انجام شده و به محض اینکه قطعی شد اسامی این شرکت‌ها اعلام می‌شود.

وی به این سوال که کارگاه‌ها برای چند شرکت خارجی برگزار خواهند شد، پاسخ داد: در ابتدا همه شرکت‌های عضو انجمن در این کارگاه‌ها شرکت می‌کنند و سپس بر اساس توانمندی ها و نیاز ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. شرکت‌هایی که توانایی آن‌ها مورد نیاز شرکت های خارجی برای قرارداد IPC است زودتر از سایر کشورها دوره‌های آموزشی خواهند دید.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تاکید کرد: شرکت‌های ایرانی باید برای همکاری با توتال جهت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و دیگر شرکت‌های خارجی که برای امضای قرارداد IPC به ایران می آیند ارتقا یابند و برگزاری کارگاه‌های مذکور برای دست یابی به این هدف است.