رییس اداره سیاسی فرمانداری شهرستان ری در گفت‌وگویی گفت: صدای شنیده شده در شهرری مربوط به #انفجار « #خمپاره » است، یک عدد خمپاره عمل نکرده مربوط به مانور عملیاتی سال گذشته، امروز در یک زمین کشاورزی در محدوده «شهرآفتاب» منفجر شد که صدای مهیبی در منطقه ایجاد کرد.

ویتاکید کرد :در این حادثه به کسی آسیبی نرسید و خبر منتشر شده در مورد سقوط «بالگرد» صحت ندارد.