الحدیثی در گفت وگوی مطبوعاتی با اشاره به این که حق مجلس است که بخواهد نیروهای نظامی خارجی به ویژه پس از شکست داعش از عراق خارج شوند، افزود: ما همچنان در زمینه آموزش نظامیان و مسائل لجستیکی و نیز مسائل مربوط به سوریه که تروریست های مستقر در آن، خطر جدی برای عراق به شمار می روند، به حضور نیروهای نظامی خارجی نیاز داریم.

وی البته در بخش دیگری از سخنانش گفت: با گسترش ثبات در عراق، می توان از شمار نیروهای بیگانه در خاک کشور کاست.

مجلس نمایندگان عراق پنجشنبه (۱۰ اسفند ۹۶) ضمن قدردانی از تمامی نیروهایی که از ارتش عراق در مبارزه با داعش حمایت کردند، از دولت این کشور خواست، جدول زمان بندی خروج نیروهای نظامی خارجی را تهیه کند.

آمریکایی ها که در سال ۲۰۱۱ بدلیل شکست ها و ناکامی های مکرر، مجبور به ترک عراق شده بودند، سه سال بعد و در سال ۲۰۱۴ به بهانه مبارزه با داعش و در راس یک ائتلاف خودخوانده بین المللی بار دیگر وارد این کشور شدند.