روزنامه نیویورک تایمز روز پنج شنبه در گزارشی پیرامون بحرانهای پی در پی در کاخ سفید و استعفای شماری  از کارکنان و دستیاران رئیس جمهور آمریکا طی هفته های اخیر مدعی شد که «دونالد ترامپ» برای اِخراج «ایوانکا ترامپ» دختر ارشد خود و همسر وی، «جرد کوشنر» از «جان کلی» رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید درخواست کمک کرده است.

 

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو فرد آگاه و نزدیک به شخص ترامپ ادعا کرد که رئیس جمهور آمریکا از عملکرد «جرد کوشنر» داماد خود مأیوس شده است.با این حال این روزنامه گزارش داد که ترامپ به کوشنر، مشاور ارشد خود و دخترش ایوانکا گفته است که در نقشهای محوله خود باقی بمانند.

 

این در حالی است که دو نفر از دستیاران کاخ سفید به این روزنامه گفته اند که ترامپ گهگاه گفته است که «این زوج هرگز نباید به کاخ سفید می آمدند» و اینکه «باید از آنجا بروند!»

 

تعدادی از افراد آگاه به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر از جان کلی خشمگین بوده و او را از مخالفان حضور پیوسته خود در کاخ سفید می دانند.

 

گفتنی است که خبرگزاری سی اِن اِن بطور جداگانه این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را تأیید نکرده است.