رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان اینکه بانک مرکزی نیز همانند مجلس معتقد است با تخلف در هر سطحی باید برخورد قاطع شده و همه دستگاه هایی که قصور کرده و معضل موسسات غیرمجاز را برای کشور ایجاد کردند باید پاسخگو باشند،اظهارداشت: باید همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی های لازم را انجام می دهد.