کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران جشن ۶۵ سالگی اش را دور از ایران گرفت. در سال های اخیر بیشتر تولدهای او معمولا در اردوهای تیم ملی بود و هر بار عکس کیک مالی اش توسط بازیکنان منتشر می شد.

همیشه کادو گرفتن برای او یک عرف بوده. کادوهایی کوچک اما شاید مهمترین کادوی اهدایی به سرمربی را علی کریمی گرفته باشد. هم تیمی هایش می گویند زمانی که در تیم ملی بازی می کرد ، برای کارلوس یک سکه پهلوی گرفته بود که ارزش زیادی داشت. از آن زمان تا امروز چه شده که کریمی حالا کی روش را لات کوچه خلوت می نامد؟

البته کریمی قبلا گفته بود کاش همیشه روابطش با کارلوس کی روش رابطه مربی و بازیکن می ماند.