پرویز پرستویی درباره استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی در اینستاگرام نوشت: «رفتن پهلوان رسول از کشتى فاجعه است. استعفاى رسول خادم قهرمان المپیک و جهان از ریاست فدراسیون کشتى و سرمربیگرى تیم ملى کشتى آزاد اگر پذیرفته شود فاجعه است که ورزش اول ایران را به گِل مى‌نشاند.»

عشق آموخت که در خلوت مردانه خود/ خون دل، بهتر از اندیشه دریا شدن است 

در جهانی که همه اهل دروغ‌اند و ریا/ آخر قصه عاشق، تک و تنها شدن است...

به قول معروف گفتی که شاهکار شما در زمانه چیست؟ والله که زنده ماندن ما شاهکار است.»