همایش بیماری‌های نادر با حضور سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنرمندان و ورزشکاران برگزار شد.

هنگامی که خبرنگار، پرداخت حقوق و عیدی کارکنان را از سیدمحمد بطحایی جویا شد، پسر او از خبرنگار خواست سوال دیگری از پدرش بپرسد.