محمدرضا رضایی  با اشاره به آخرین وضعیت طرح استیضاح آخوندی، گفت: این طرح به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده و در اولین نشست کمیسیون در هفته آتی به آن رسیدگی می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص نتیجه استیضاح آخوندی به نظرات نمایندگان و اقناع آن ها از توضیحات وزیر مرتبط است، افزود: اکنون فضای مجلس از عملکرد وزاری راه و شهرسازی و تعاون، کار و اجتماعی راضی نیست اما باز هم باید در نشست کمیسیون نظرات بررسی شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه عدم عذرخواهی وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و اجتماعی از مردم در پی سوانح اخیر بر روند استیضاح آن ها تاثیر می گذارد.

آخرین وضعیت هواپیمای ATR۷۲

وی با اشاره به آخرین خبرها در خصوص هواپیمای ATR72، گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی روند جستجوی بقایای اجساد به کندی پیش می رود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری شناسایی محدوده سقوط هواپیما و بقایای اجساد، گفت: اکنون جعبه سیاه نیز نقطه یابی شده اما به علت شرایط جوی کوهنوردان و سایر نیروها هنوز موفق به پیدا کردن آن نشده اند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تصمیم گیری و اظهارنظر در خصوص علت سقوط هواپیمای تهران- یاسوج باید به پس از پیدا کردن جعبه سیاه موکول شود.