اسپوتنیک گزارش داد، رودریگو دوترته، رئیس‌جمهوری فیلیپین سال ۲۰۱۶ به عنوان شانزدهمین رهبر این کشور انتخاب شد و پیش از آن ۲۲ سال شهردار شهر داوائو بوده است. استریتز تایمز به نقل از هری روکه، سخنگوی دوترته گزارش داد: رئیس‌جمهوری گفته است که اگر امکانش باشد پیش از موعد استعفا می‌دهد و برای دور دوم انتخابات در ۲۰۲۲ نامزد نمی‌شود. چنانچه اصلاحات لازم در قانون اساسی تصویب شود، او می‌تواند پیش از پایان مدت قانونی ریاست جمهوری استعفا دهد.

این سخنگو تاکید کرد، دوترته در دوره‌های ریاست جمهوری پیرو شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین نخواهد بود.

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پیشنهاد اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی را داده است که یک ماده قانون را که حضور بیش از دو دوره رئیس‌جمهوری چین و معاونش را ممنوع می‌کند، از میان برمی‌دارد. شی جینپینگ در ۲۰۱۳ رئیس‌جمهوری چین شد و طبق نسخه کنونی قانون اساسی تا ۲۰۲۳ در قدرت می‌ماند.