میودراک وکوویچ عضو گروه دوستی پارلمانی مونته نگرو و ایران و رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان مونته نگرو با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار و گفت‌وگو کرد.

 

 امیر عبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به عزم جمهوری اسلامی ایران برای افزایش مناسبات با کشورهای حوزه اروپا و از جمله بالکان بر ضرورت ارتقای سطح همکاری های سیاسی، اقتصادی و گردشگری میان دو کشور تاکید کرد و گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط دوستانه دولتی و پارلمانی با تمام کشورهای اروپا و از جمله مونته نگرو است.

 

وی خاطرنشان کرد: ناامنی ها و تهدیدات تروریستی منطقه خاورمیانه ریشه در  جریانات فکری موجود در عربستان سعودی تحت عنوان وهابیسم دارد که حتی در اروپا و سایر مناطق دنیا نیز ریشه دوانده است.

 

وی افزود: افزایش رایزنی‌ها و همکاری‌های بین المللی جهت مقابله با خطر تفکر افراطی و انحرافی وهابیت در منطقه و جهان در مقطع کنونی ضرورتی انکارناپذیر است.

 

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در پایان با استقبال از توسعه روابط فیمابین دو کشور اظهار داشت: در حوزه های توریسم، تجارت، همکاری در حوزه زبان و همچنین حوزه های متنوع علمی-دانشگاهی ظرفیت های خوبی در جمهوری اسلامی ایران و مونته نگرو وجود دارد که می‌توان از آنها در راستای گسترش و ارتقای سطح  روابط فیمابین دو کشور بهره برد.

 

میودراک وکوویچ رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان مونته نگرو نیز در این دیدار از گسترش روابط دو کشور در همه زمینه‌ها به ویژه در حوزه پارلمانی، فرهنگ و هنر استقبال کرد و گفت: مهم ترین ارتباط دو کشور، ارتباط فرهنگی است.

 

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران کشوری بزرگ با ملتی بزرگ و پیشینه غنی در بخش های فلسفه، شعر، ریاضی و بخش های مختلف فرهنگی است و باید از ملت ایران بخاطر این دستاوردهای فرهنگی سپاسگزار بود.

 

میودراک وگوویچ عضو گروه دوستی پارلمانی مونته نگرو و ایران و رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان مونته نگرو در پایان تسهیل در صدور ویزا بین دو کشور را عامل موثری در راستای گسترش روابط تجاری و توریستی خواند.