جوئیش پرس گزارش داد، دولت اوباما و ایران در سال ۲۰۱۳ با توافقنامه ای پذیرفتند  که وزارت امور خارجه  ایالات متحده لغو تحریم ها علیه صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی ایران را  هر شش ماه ،یکبار تمدید کنند.

وزیر امور خارجه ایالات  رکس تیلرسون در ماه ژانویه مجددا تحریم های علیه  صدا و سیمای ملی ایران را لغو کرد.

تیلرسون در کنگره آمریکا در این خصوص گفت :این قطعنامه برای برای امنیت ملی ایالات متحده بسیار ضروری است ،چرا که جریان های آزاد اطلاعات را به ایران تحمیل می کند . این یکی از عناصر مهم و کلیدی در خصوص استراتژی جدید ایالات متحده محسوب می شود. رکس تیلرسون معتقد است بادی در خفا جریان توافقنامه را ادامه داد .

نویسنده این مقاله آرون بندلر ادامه می دهد ؛ در شرایطی که بسیاری از معترضان معتقد بودند ترامپ باید سیاست های تحریمی خود در خصوص صدا و سیمای جمهوری اسلامی را اجرا کند ، تیلرسون معتقد است این توافق همچنان در خفا باید تمدید شود .