بانک مسکن شعبه ائل گلی تبریز ساعتی قبل مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.

بر اساس  گفته های  شاهدان عینی، سارق که نقاب بر چهره داشت، با ورود به شعبه و تهدید کارمندان بانک حدود ۷۰ میلیون ریال را به سرقت برد. 

گفته می شود سارق پس از سرقت از پیشخوان بانک از محل متواری شده است.

همچنین سرهنگ فرهنگ نوروزی، فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با تائید خبر وقوع سرقت مسلحانه در بانک مسکن شعبه ائل گلی تبریز  گفت: اقدامات لازم در حال انجام است.