بایزید مردوخی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه درحال حاضر، نقدینگی در اقتصاد به گردش درآمده و به بازارهای سوداگری مثل ارز و سکه روی آورده است،اظهارداشت:« این نقدینگی دائم از بازارهایی مثل سکه و طلا به سمت بازارهایی چون دلار و سایر ارزها حرکت کرده و احتمال اینکه از بازار دلار به سمت بازار مسکن و زمین حرکت کند،بسیار است.»

او افزود:« این همان نقدینگی سرگردانی است که اگر بتوان برای آن، مقاصدی مطمئن پیدا کرد که در سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها مشارکت داده شوند، شاید بتوان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد.»

این اقتصاددان با تجربه که در دولت هشتم مدت زمانی ریاست هیات امنای حساب ذخیره ارزی را برعهده داشت و از کارشناسان باسابقه برنامه و بودجه کشور است،خاطرنشان کرد:«آنچه که من یقین دارم این است که از منابع دولتی نمی توان انتظار کار عمرانی داشت، چراکه برای پروژه های نیاز به منابع بزرگی دارد که با توجه به درآمدهای نفتی و مشکلات بدهی های دولت بعید است که دولت به تنهایی بتواند از پس تعهدات پروژه های عمرانی برآید.»

مردوخی گفت:« اما آنچه مشکلات بیشتری را متوجه دولت و پروژه های عمرانی می کند، آن است که با هجوم سرمایه های سرگردان به بازارهای سوداگری، سرمایه گذاری در بخش خصوصی به حداقل می رسد و مانعی برای توسعه اقتصادی به شمار می رود.»