در نخستین گام از این بازدیدها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دانشگاه "رنه دکارت" پاریس در زمینه انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، برنامه‌های آموزشی مشترک، جابجایی اعضای هیأت علمی و جابجایی دانشجو تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جلسه‌ای که با حضور رئیس دانشگاه رنه دکارت برگزار شد، ابتدا اطلاعات جامعی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستانهای تابعه و دانشکده های تحت پوشش را به همتای فرانسوی خود ارائه کرد و در ادامه توانمندی های پژوهشی دانشگاه، تبادلات علمی در حیطه مسائل آموزشی و همچنین موضوع مأموریت ها و فعالیت های اتاق همکاری های علمی پزشکی دانشگاهی ایران و فرانسه توسط معاونان دانشگاه ارائه شد.

شایان ذکر است دانشگاه رنه دکارت با ۳۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو در همکاری با مجموعه بیمارستانی پاریس (آسیستانس پوبلیک) مهمترین سیستم دانشگاهی-بیمارستانی فرانسه محسوب می شود.

توافق اولیه بر اجرای پروژه دیپلم مشترک اورژانس ایران و فرانسه

بر اساس این گزارش، پروژه دیپلم مشترک اورژانس بین دو دانشگاه رنه دکارت و علوم پزشکی شهید بهشتی از جمله مواردی بود که در این دیدار مطرح شد و دو طرف نسبت به برگزاری دوره مشترک ایران و فرانسه جهت تربیت نیروهای متخصص رشته اورژانس به توافق اولیه رسیدند.

توسعه تبادل دانشجو و محقق با انستیتو کوشن پاریس

طی بازدید هیات رئیس دانشگاه از انستیتو کوشن پاریس، طرفین به معرفی ظرفیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود پرداختند و در نهایت در خصوص جابجایی دانشجویان Ph.D، محققین بالینی و اساتید توافقات اولیه صورت گرفت.

گفتنی است که انستیتو کوشن در فضایی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع احداث شده و ۶۵۰ محقق در قالب ۳۸ تیم تحقیقاتی در آن فعالیت می کنند. این مرکز یکی از توانمندترین مراکز تحقیقاتی فرانسه در علوم پزشکی می‌باشد و در زمینه های سرطان، ایدز و اندوکرینولوژی، ایمونولوژی و پروتئومیکس از مراکز معتبر اروپایی است.

انتقال تجربه در مدیریت بیمارستانی در همکاری آسیستانس پوبلیک فرانسه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ملاقات رسمی هیات رییسه دانشگاه با مارتن هیرش وزیر سابق بهداشت فرانسه و رئیس فعلی گروه بیمارستانی آسیستانس پوبلیک و  حصول توافق برای برگزاری دوره های مدیریت بیمارستانی توسط آسیستانس پوبلیک در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دستاوردهای مهم این سفر بوده است.

در پایان این سفر، دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه و هیأت همراه در دیدار با سفیر ایران در فرانسه، ضمن تشریح ظرفیت های دانشگاه وهمچنین تعامل صورت گرفته با مراکز دانشگاهی و بیمارستانی فرانسه اظهار امیدواری کرد که با همیاری سفارت ایران در فرانسه ارتباطات شکل گرفته تقویت شود.ابوالقاسم دلفی سفیر ایران در فرانسه نیز آمادگی خود را جهت پیشبرد اهداف مورد نظر اعلام کرد و بر نقش اثرگذار ارتباطات علمی و دانشگاهی ایران و فرانسه تأکید کرد.