المیادین گزارش داد انتقال جنگنده سوخو ۵۷ روسی به پایگاه حمیمیم در سوریه موجب نگرانی محافل مختلف در فلسطین اشغالی شده است.

 

نیوز هاآرتص نیز به نقل از دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اعلام کرد، این جنگنده مدرن تاکنون به طور جدی به کار گرفته نشده است، اما به نظر می‌رسد اولین استفاده از این جنگنده‌ها در سوریه باشد.

 

نمایندگان پارلمان روسیه حضور این جنگنده‌ها در سوریه را واکنشی به کشور‌های حاضر در منطقه دانستند، اما این سئوال مطرح است که آیا اسرائیل هم در این مجموعه جای می‌گیرد؟