سرلشکر "محمد باقری" رییس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران در خصوص قطعنامه آتش بس سوریه گفت: این بار هم مانند دفعات گذشته کسانی که خواهان امنیت و آرامش سوریه نیستند وقتی دیدند ارتش و حکومت سوریه همت کرده و می خواهد حومه دمشق را از لوث وجود تروریستها پاکسازی کند، علم آتش بس برداشتند تا بتوانند از تروریستها حمایت کنند.

 

وی ادامه داد: ارتش سوریه و حاکمیت قانونی این کشور به دنبال آتش بس است تا بتواند امنیت مردم دمشق را تامین کند .

 

سرلشکر باقری با اشاره به عهد شکنی تروریست ها در آتش بس اخیر اظهار داشت: از حومه دمشق تا کنون هزار و ٢٠٠ خمپاره به سوی دمشق شلیک شده و امنیت و آرامش مردم برهم خورده و تعداد زیادی از مردم بی گناه به شهادت رسیدند و فعالیتهای اقتصادی مردم دچار اختلال شده است.

 

وی ادامه داد: باید در این مناطق پاکسازی اتفاق می افتاد. با کار مشترکی که دوستان کشور سوریه از جمله ایران و روسیه انجام دادند، این قطعنامه قدری تعدیل شد و تروریستهای مشخص و نامداری مانند جبهه النصره استثنا شدند و جنگ با آنها ادامه خواهد داشت لکن حیطه هایی برای آرامش و آتش بس برقرار می شود برای آنکه مردم حومه دمشق آسیب نبینند و بتوانند به زندگی خود ادامه دهند اما قطعا اینگونه نخواهد بود که این ها بتوانند از تروریستها حمایت و پشتیبانی کنند و این جبهه تروریستی بخواهد باقی بماند.

 

سرلشکر باقری با تاکید بر اینکه تا ماههای آینده کل سرزمین سوریه باید پاکسازی شود تا ملت سوریه بتوانند به زندگی خود ادامه دهند، گفت: ما به این قطعنامه که یک تصمیم بین المللی است پایبند خواهیم بود و دولت سوریه هم به آن پایبند است اما بخش هایی از منطقه حومه دمشق که در قطعنامه هم به آنها اشاره شده مورد آتش بس نیستند و پاکسازی در آنها ادامه خواهد داشت.