سی ان ان با انتشار این خبر افزود: این شبکه خبری دریافته که لغو این سفر به دنبال مشاجره تلفنی بین دو رئیس جمهوری آمریکا و مکزیک رخ داده است.

این رسانه تصویری آمریکایی در ادامه گزارش داد: رئیس جمهوری مکزیک در روزهای اخیر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر سر موضوع احداث دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک مشاجره تلفنی داشته است؛ رئیس جمهوری مکزیک در این گفت وگوی تلفنی از ترامپ خواسته تا بطور علنی موضع مکزیک در این ارتباط که مکزیکوسیتی هزینه احداث دیوار مرزی بین دو کشور را پرداخت نمی کند را تایید و اعلام کند.

سی ان ان افزود: در مقابل دونالد ترامپ این مساله را رد کرده است، چراکه ترامپ از اینکه رئیس جمهوری مکزیک از او خواسته است تا یکی از وعده های مهم انتخاباتی خود را کنار بگذارد، درمانده و ناامید شده است.

این شبکه آمریکایی به نقل از یک مقام مکزیکی نیز اعلام کرد: دونالد ترامپ دراین گفت و گوی تلفنی عصبانی شده است.