سومریه نیوز گزارش داد،  مالکی در این خصوص گفت: کسانی که چنین نیت هایی را در سر می پرورانند، برای گمراه کردن افکار عمومی تلاش می کنند و در صدد هستند تا مردم را از حاضر شدن پای صندوق های رأی منصرف سازند.

 

رئیس ائتلاف دولت قانون افزود: یک دولت فراگیر قادر خواهد بود با سهم خواهی سیاسی و فساد مقابله کند. من از مردم می خواهم با مشارکت در انتخابات نظام سیاسی را تشکیل دهند که بتواند دخالت های خارجی را متوقف سازد.