جلال میرزایی رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس گفت: احمدی‌نژاد برخلاف آن‌چه بعضاً از سوی برخی ناظران عنوان می‌شود، فردی باهوش است. مشکل احمدی‌نژاد این است که فکر می‌کند، نظام دچار بحران مشروعیت شده و حال او می‌تواند با استفاده از این بحران، خود را به‌عنوان اپوزیسیون معرفی کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرد. به همین دلیل است که ابایی از اظهارنظر و موضع‌گیری صریح ندارد و در بیان نظراتش به‌هیچ عنوان دست به محافظه‌کاری یا هرگونه احتیاط توام با آینده‌نگری نمی‌زند.

اهم اظهارات عضو فراکسیون امید به شرح زیر است: 

*مسئله این است که احمدی‌نژاد سعی دارد با این رویه و رویکرد رادیکال، انتقادات و مطالبات را به‌سمت رهبری سوق دهد. احمدی‌نژاد برخلاف اصلاح‌طلبان که با دیدگاهی مشخص، بر اعمال اصلاحات در چارچوب نظام و به‌صورت آهسته و گام به گام تاکید دارند، سعی می‌کند با مخاطب قرار دادن رهبری و مطالبه تغییرات از شخص ایشان، وارد فاز دیگری از مشی سیاسی شود.

* نمی‌دانم حاکمیت دقیقاً قصد انجام چه برخوردی با احمدی‌نژاد دارد اما به نظر می‌رسد نگاه حاکمیت درمورد احمدی‌نژاد هنوز و همچنان بر مدارا و تحمل استوار است.

* بخشی از حاکمیت زمانی متوجه شد که احمدی‌نژاد از مسیر خود منحرف شده که سعی کرد با در اختیار گرفتن وزارت اطلاعات زیر دست و تحت سیطره و نفوذ شخصی خود، و با استفاده از برخی اسناد، نسبت به حذف رقبای سیاسی‌اش اقدام کند. در چنین شرایطی با احمدی‌نژاد برخورد شد و از همان زمان بود که احمدی‌نژاد نیز آهسته‌آهسته راه خود را از اصولگرایان جدا کرد و حتی کم‌کم با رهبری هم زاویه پیدا کرد و پس از آن نیز هرچه جلوتر آمد، این زاویه بیشتر شده است.