واشنگتن سیاست جدیدی را جهت برقراری روابط با ترکیه اجرا مینماید. در مشاوره با آنکارا شمار زیادی از نمایندگان آمریکا حضور دارند ، من جمله هربرت ماک ماستر دستیار رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی، رکس تیلرسون وزیر خارجه و جیمز متیس رئیس پنتاگون. آنها تلاش دارند تا اردوغان را متقاعد کنند تا از بهبود روابط با مسکو و تهران دست بردارد. روسیه نیز بواسطه ترکیه از آنها سوء استفاده می کند.