"مایک پنس" معاون رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی در کنگره محافظه‌کاران تاکید کرد: آمریکا هرگز بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را تایید نخواهد کرد.