نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای، یک عبارت را به انتهای بند «ج» تبصره ۱۲ اضافه و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل ۲۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای در ردیف‌های کمک‌های بلاعوض که مربوط به قوای مختلف است را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال کسر کرده و به ردیف ۳۷ - ۵۳۰۰۰۰  موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه نماید.  

پیش از این نمایندگان دولت را مجاز کرده بودند که اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱ /۱/ ۱۳۹۷ اعمال نمایند.

همچنین یک پیشنهاد دیگر برای الحاق به تبصره ۱۲ تصویب شد که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود نسبت به تامین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.

به گزارش ایسنا، این بند نیز به تصویب رسید که در جریان بررسی آن علی لاریجانی گفت که در این دو بند حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده است.