رحمانی فضلی (وزیر کشور) در مراسم تشییع شهدای خیابان پاسداران؛ با بیان اینکه امیدوارم عامل و عارف به خون شهدا باشیم، گفت: ما سال‌هاست که با توطئه و دشمنی دشمنان مواجه بوده، هستیم و خواهیم بود. شیطان همیشه با هویت مستقل اسلامی، آزادی و غیرت اسلامی و انسان در تضاد است. همیشه سربازان شیطان بر علیه حق اقداماتی را خواهند داشت.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حادثه اخیر نیروی انتظامی به خوبی قدرت و هوشمندی خود را به اثبات رساند، اظهار داشت: ما می‌دانستیم این جریان به دنبال کشته‌سازی از عوامل جریان خود است.

او با اشاره به اینکه یک بی‌عقل خشونت‌طلب ماشین را به سمت انسان‌هایی که از اطراف خود بی‌خبر هستند، هدایت می‌کند که نمونه آن را در داعش دیدیم، افزود: انتظار داریم اکثریت این جریان، صف‌شان را از اقلیت آشوبگر جدا کنند.