محمدجواد آذری جهرمیوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

موضوع پیامک‌های تبلیغاتی سوال یکی از خبرنگاران بود که با شوخی وزیر ارتباطات همراه شد.