روسیا الیوم گزارش داد، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید آمریکا در کنفرانسی خبری با بیان اینکه دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا «موضوعی روشن» است، تاکید کرد: «این دخالت تاثیری بر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری نداشته است.»

سندرز در این باره گفت: «امری بدیهی است که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده است، اما روشن است که این دخالت در نتایج انتخابات تاثیری نداشته، اما قطعا هیچ توافقی میان کمپین تبلیغات انتخاباتی ترامپ و روسیه وجود نداشته است.»

سندرز درگفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد که ترامپ این موضوع را بارها و بارها تکرار کرده است.

این در حالی است که کنگره آمریکا در حال انجام تحقیقاتی مستقل در زمینه ادعای «دخالت روسیه» در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است. روسیه هرگونه دخالت در روند انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا یا نتایج این انتخابات را رد  کرده است.