حمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در جریان رسیدگی مجلس به بند الحاقی دو به تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷، نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت با بند مذکور را به لاریجانی تحویل داد و گفت: سازمان بازرسی کشور طبق این نامه با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ مخالف است.

وی ادامه داد: براساس اعلام آقای سراج طبق قانون، تکلیف اراضی واگذار شده به افراد در محدوده شهری و اراضی خارج از شهرها در تملک سازمان منابع طبیعی مشخص است و این بند الحاقی مجلس ممکن است مشکلات جدیدی را به وجود آورد.

پورمحمدی افزود: دولت و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند این الحاق نه تنها به حفظ اراضی ملی کمک نمی کند بلکه مشکلات جدیدی را سبب خواهد شد.

پس از سخنان موافق، مخالف، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و نماینده دولت، بند الحاقی ۲ به تبصره ۱۱ برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه بازگردانده شد.