محمدباقر محسنی قاری نوجوان که قرائت آیاتی از کلام الله مجید در آغاز جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت، از سوی نمایندگان و رئیس مجلس مورد تقدیر قرار گرفت.

 

این قاری نوجوان که نفر اول مسابقات ملی سروش وحی است پس از قرائت آیاتی از قرآن مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت و با همراهی نصرالله پژمان‌فر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در جایگاه هیئت رئیسه حضور پیدا کرد.

 

رئیس مجلس نیز ضمن مصافحه با وی از وی به خاطر قرائت زیبای قرآن تقدیر کرد.