در حالی که مطابق انتظار بازیکنان الهلال پیش از آغاز بازی با استقلال به خاطر سانحه هوایی اتفاق افتاده در تهران سکوت نکردند و به گرم کردن بدنهایشان پرداختند رسانه های این کشور نیز واکنش وقیحانه ای داشتند.

آنها در صفحات شخصی خود خیلی عادی با این قضیه برخورد کرده اند و اشاره کردند که بازیکنان الهلال حاضر نشدند به خاطر حادثه هوایی ایران سکوت کنند و احترام بگذارند.

 

1111