متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

برادر بزرگوار جناب آقای دکتر احمد توکلی زید عزه

درگذشت فرزند عزیزتان را صمیمانه تسلیت عرض می نمایم و از خدای متعال برای ایشان حشر با صالحین و برای شما و دیگر مصیبت دیدگان صبر و اجر مسئلت دارم.

سید حسن خمینی