خبرگزاری فرانسه گزارش داد، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در آستانه انتخابات هشتم آوریل این کشور در جمع طرفداران حزب خود در سخنرانی سالانه درباره وضعیت ملت گفت: اپوزیسیون در وضعیت خوبی قرار ندارد.

این نخست وزیر ۵۴ ساله سیاست ضد مهاجرت را در پیش گرفته است و قصد دارد تا حصاری محکم با سیم‌های خاردار را در طول مرزهای این کشور بسازد و به همین خاطر مورد انتقادهای شدید اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

ویکتور اوربان گفت: احزاب اپوزیسیون مجارستان با ساختن حصار سیم خاردار مخالفت کردند و آن را مخالف سیاست‌های اتحادیه اروپا دانستند، به همین خاطر است که اپوزیسیون در موقعیتی تاسف‌بار است. من نمی‌دانم که آنها چطور می‌توانند از مردم درخواست کنند که به آنها اعتماد کنند.

رویکرد دولت مجارستان درباره مهاجرت موجب افزایش محبوبیت نخست وزیر در میان مردم این کشور شده است.

کمپین انتخاباتی مجارستان از ۱۷ فوریه به طور رسمی آغاز شده است.