الفجر گزارش داد، در این تظاهرات که توسط  "جنبش ضد تروریسم قطر" سازماندهی شده بود، تظاهر کنندگان در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ شعارهایی را در مخالفت با حضور تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در این کنفرانس سر دادند.

در این تظاهرات تعداد زیادی از مردم آلمان و کشورهای اروپایی دیگر حضور یافتند.

تظاهر کنندگان خواستار مقابله با تروریسم قطر و توقف رشد و حمایت از آن شدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین از سازمان کنفرانس امنیتی مونیخ خواستند تا به توصیه‌های کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم عمل کند. از مهمترین توصیه‌های این کنفرانس ، ممنوعیت معامله با شرکت گاز قطر، اخراج سفیران دوحه در این کنفرانس وحفظ و نگه‌داری دارایی‌ها و درآمد حاصل از  سرمایه‌گذاری‌های قطر به منظور عدم استفاده از آنها برای حمایت از تروریستم است.

 تظاهر کنندگان از جامعه بین‌المللی خواهان بازپس گیری اسناد مربوط به میزبانی جام جهانی از قطر و تشکیل یک دادگاه کیفری برای محاکمه امیر قطر و چهره‌های نظام حاکم در این کشور شدند.